tisdag 8 november 2016

Intresserad av träbyggande? Besök Växjösamtalet 24-25 november

Trä är ett material som gjort renässans som byggnadsmaterial under de sista 25 åren, inte minst kopplat till frågor om hållbarhet och klimateffektivitet. Under 2015 byggdes 2900 lägenheter i flerbostadshus med trästomme. För första halvåret 2016 har orderingången till trähusleverantörerna ökat med 40% jämfört med första halvåret 2015.
Byggandet med trä sker inte längre som några enstaka pilotprojekt utan är i många kommuner en standardlösning för att lösa bostadskrisen och samtidigt bidra till ett hållbart och klimateffektivt byggande. I ett framtida samhälle så är trä ett viktigt byggmaterial som kan ta en ännu större plats i byggandet. Hur drar vi nytta av de senaste 25 årens byggande med trä för att med tillförsikt accelerera utvecklingen mot en uthållig framtid i socialt, ekonomiskt och ekologiskt hänseende?

Växjösamtalet har under 10 år varit en plats för diskussioner om byggande och stadsplanering. Växjösamtalet årgång 2017 tar sin utgångspunkt i det byggande som genomförts under åren 1994-2016 för att se hur byggsystemen utvecklats, hur man kan förena god arkitektur med ett industriellt byggande och var står kunskapsfronten just nu gällande några viktiga teknikfrågor.
Under två dagar erbjuds guidade bussrundturer med inriktning på arkitektur eller teknik och ett seminarieprogram med ämnen såsom:

  • Byggsystem och hur har de utvecklats under 20 år

  • Hur har man i kommuner arbetat med utveckling av träbyggandet?

  • Industriellt byggande – hur får vi god gestaltning i en effektiv och prisvärd produktion?
  • Kunskap och kompetens – hur sprider vi kunskap till er?

För ett detaljerat program och anmälan gå till www.vaxjosamtalet.se. Växjösamtalet arrangeras av Växjö kommun, Smart Housing Småland och SP.

Forskning kastar nytt ljus över belysning

Forskarna har använt ett multisensoriskt laboratorium på SP i Borås. Där har de mätt upplevda egenskaper hos lampor med hjälp av mänskliga paneler.
En ny metod, framtagen av en forskargrupp på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, kastar nytt ljus på hur vi människor upplever belysning. Forskarna hoppas nu kunna driva på utvecklingen av energieffektiva belysningsprodukter som konsumenterna efterfrågar och trivs med.

Drygt sju år efter att utfasningen av glödlampan initierades, definieras belysningskvalitet fortfarande med hur en ljuskälla förhåller sig till en 40 eller 60 watts glödlampa. Det räcker inte, menar Magdalena Boork, forskare på SP.

– Jämförelsen ger inte konsumenten tillräckligt med information för att kunna välja önskvärt ljus för olika tillämpningar. Ibland har det skapat frustration, säger hon.

Forskarna har använt ett multisensoriskt laboratorium på SP i Borås. Där har de mätt upplevda egenskaper hos lampor med hjälp av tränade mänskliga paneler.

– Sensoriska metoder innebär att de mänskliga sinnena – syn, lukt, hörsel, smak och känsel – används för att bedöma produkter, förklarar Magdalena Boork.

En panel med åtta personer har tränats för att kunna bedöma belysningens egenskaper objektivt, det vill säga utan att tycka något om produkten. Bedömningarna genomfördes främst i labbet, men för att bekräfta att metoden och resultaten även gäller i de miljöer där belysningen ska användas, genomfördes även tester i verklig miljö. Paneldeltagarna genomförde testerna på samma produkter och enligt samma metodik.

Forskningen visar att:

  • Det är möjligt att göra objektiva bedömningar av belysning
  • Det är möjligt att göra bedömningar både i laboratorium och i en verklig miljö, men resultaten blir tydligare i laboratoriemiljö
  • Resultaten från bedömningarna kan beskriva armaturers och ljuskällors karaktäristiska egenskaper

Magdalena Boork hoppas att projektet kan främja övergången till mer energieffektiv belysning. Hon tror också att denna typ av mätningar av upplevda belysningsegenskaper i förlängningen kan förenkla för beställare, till exempel fastighetsägare, när de pratar med ljusplanerare och belysningstillverkare.

– Då kan de ställa krav som inte bara utgår från tekniska mätvärden, utan även tar hänsyn till användarens behov och komfort, säger hon.

Nästa steg i arbetet är att skapa ett kommunikationsverktyg som gör det enklare att välja rätt ljus på rätt plats vid rätt tid, men också att skapa ljusmiljöer som är både energieffektiva och ger en god upplevelse för den som vistas i rummet.

Projektet har finansierats av Energimyndigheten, Thorn Lighting (Zumtobel Group) och SP.

För mer information, kontakta Magdalena Boork, magdalena.boork@sp.se, tel 010-516 58 39

onsdag 2 november 2016

Vinn 100 000 kronor på en idé som ökar återvinningen!

Har du en idé om hur återvinningen ska bli bättre? Var med i en innovationstävling som anordnas av RE:Source, ett av Sveriges strategiska innovationsprogram. Målet är att hitta nya lösningar när det gäller insamling, transporter och beteende. De sju bästa förslagen vinner 100 000 kronor var.

Nästan 9 000 ton elavfall hamnar i de svenska hushållssoporna varje år. I Europa tas bara en tredjedel av elavfallet om hand på rätt sätt. Återvinningen av förpackningar i Sverige varierar; över 90 procent av glaset återvinns, men knappt 75 procent av metallen och mindre än hälften av plasten.  Ofta är vårt beteende boven i dramat, men även transporterna spelar en stor roll.

SP är programvärd för det strategiska innovationsprogrammet RE:Source, som arbetar för att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall.

Nu bjuder RE:Source in till en innovationstävling som ska  stimulera idéer om produkter och tjänster som kan främja reducering, insamling och nyttiggörande av avfall – idéer som dessutom ska vara affärsmässiga och kommersiellt gångbara.


Senast 15 januari 2017 ska tävlingsbidragen skickas in. Fler detaljer och tävlingsformulär finns på RE:Sources webbsida.

Mer information: Carl Arvid Dahlöf

SOLution Göteborg 2016

Välkommen den 21-22 november till en kreativ verkstad och tävling där lag med olika bakgrund under 24 timmar utvecklar innovativa idéer kring hur vi kan utnyttja solenergi i Göteborg!

Göteborg Energi Miljöfond delar ut ett av SOLutions priser: 25 000 kronor!

Läs mer här och på Facebook!

tisdag 1 november 2016

En byggnadsfysiker vinner inte, eller...

Foto: Peter Kroon
Det blev inget Nobelpris till någon byggnadsfysiker i år, heller. Och inte var vi representerade i det vinnande teamet på Climathon i Malmö heller, eller?

När jag lite drygt 27 h efter jag klev upp i fredags morse slänger mig i Öresundstågets säte på lördag förmiddag efter avslutat Climathon har jag svårt att riktigt få grepp på om jag är en vinnare eller ej. Det kan ha att göra med att jag endast sovit 20 minuter under samma period.

Eller kanske beror det på någon okänd cocktail-effekt orsakad av ett för stort samtida intag av kaffe, havremjölk och dadlar - en kombo som ändå höll sömnen borta och arbetsmoralen på någorlunda rimlig nivå genom natten. Eller var det zumban innan middagen och technobeatsen när energinivå låg i botten vid 2-tiden. Och jag undrar om de övriga 108 deltagarna på Climate-KIc:S Climathon i Malmö känner sig lika utpumpade. Är deltagarna på de övriga 58 orterna runt om i världen också trötta och glada.

För det är det man blir när man jobbat med att hitta en lösning på ett specifikt problem koncentrerat under 24 h ihop med fyra personer som man aldrig träffat förut.

På Climathon i Malmö tog vi oss an tre utmaningar som olika aktörer i Malmö stad definierat. Två handlade om olika vinklingar på att hantera risken för översvämningar. Jag arbetade i en grupp med bostadsbolaget MKBs utmaning kring samnyttjande av tomma lokaler.

Så tillsammans med en tjänstedesigner från USA, en hållbarhetssamordnare från Colombia och två landskapsarkitektstudenter har jag gnuggat mina grå, drömt, gjort verklighetscheck, byggt hemsida, pratat finansiering och affärsmodell. Och efter lördagens frukost presenterade vi vårt förslag "Aktivoteket", en idé vi verkligen trodde på. Men ett annat team utsågs av juryn att  slåss om slutsegern.

Men som byggnadsfysiker är jag trots allt en vinnare. För under en mycket komprimerad tid har jag fått möta och arbeta tillsammans med kompetenta och inspirerande människor som jag inte annars skulle träffat. Jag har fått mina egna idéer värderade rakryggat och konstruktivt. Jag har fått skratta och sucka, och jag hittat några tekniska lösningar som verkligen kan göra skillnad i framtiden.

Så när tåget nu passerar Falkenberg känner jag att det här vill jag vara med på även nästa år. För jag lämnade årets Climathon som en vinnare oavsett vad juryn tyckte. Tack för allt team Give 'n Take! - dvs Erica, Stefan, Flavia och Johan!

SP Hållbar samhällsbyggnad

En byggnadsfysiker vinner inte, eller...

Det blev inget Nobelpris till någon byggnadsfysiker i år, heller. Och inte var vi representerade i det vinnande teamet på Climathon i Malmö heller, eller?

När jag lite drygt 27 h efter jag klev upp i fredags morse slänger mig i Öresundstågets säte på lördag förmiddag efter avslutat Climathon har jag svårt att riktigt få grepp på om jag är en vinnare eller ej. Det kan ha att göra med att jag endast sovit 20 minuter under samma period.

Eller kanske beror det på någon okänd cocktail-effekt orsakad av ett för stort samtida intag av kaffe, havremjölk och dadlar - en kombo som ändå höll sömnen borta och arbetsmoralen på någorlunda rimlig nivå genom natten. Eller var det zumban innan middagen och technobeatsen när energinivå låg i botten vid 2-tiden. Och jag undrar om de övriga 108 deltagarna på Climate-KIc:S Climathon i Malmö känner sig lika utpumpade. Är deltagarna på de övriga 58 orterna runt om i världen också trötta och glada.

För det är det man blir när man jobbat med att hitta en lösning på ett specifikt problem koncentrerat under 24 h ihop med fyra personer som man aldrig träffat förut.

På Climathon i Malmö tog vi oss an tre utmaningar som olika aktörer i Malmö stad definierat. Två handlade om olika vinklingar på att hantera risken för översvämningar. Jag arbetade i en grupp med bostadsbolaget MKBs utmaning kring samnyttjande av tomma lokaler.

Så tillsammans med en tjänstedesigner från USA, en hållbarhetssamordnare från Colombia och två landskapsarkitektstudenter har jag gnuggat mina grå, drömt, gjort verklighetscheck, byggt hemsida, pratat finansiering och affärsmodell. Och efter lördagens frukost presenterade vi vårt förslag "Aktivoteket", en idé vi verkligen trodde på. Men ett annat team utsågs av juryn att  slåss om slutsegern.

Men som byggnadsfysiker är jag trots allt en vinnare. För under en mycket komprimerad tid har jag fått möta och arbeta tillsammans med kompetenta och inspirerande människor som jag inte annars skulle träffat. Jag har fått mina egna idéer värderade rakryggat och konstruktivt. Jag har fått skratta och sucka, och jag hittat några tekniska lösningar som verkligen kan göra skillnad i framtiden.

Så när tåget nu passerar Falkenberg känner jag att det här vill jag vara med på även nästa år. För jag lämnade årets Climathon som en vinnare oavsett vad juryn tyckte. Tack för allt team Give 'n Take! - dvs Erica, Stefan, Flavia och Johan!

SP Hållbar samhällsbyggnad

måndag 3 oktober 2016

SP samlar glaskompetensen för fortsatt expansion inom området

Den 1 oktober 2016 integreras Glafo - glasforskningsinstitutet i moderbolaget SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Detta innebär att SP-koncernen skapar en enhetlig organisation med en samlad och stark kompetens inom glas. Integrationen leder till att Glafo upphör som eget bolag, men verksamheten stärks och kommer även i framtiden att finnas kvar i Växjö.

Jag tror starkt på sammanslagningen. Vi kan utveckla koncernens glaskompetens på ett mycket bättre sätt i framtiden. Det bidrar också till att vi blir en ännu attraktivare samarbetspartner för näringslivet och för universitet och högskolor, både nationellt och internationellt, säger Marianne Grauers, chef för samhällsbyggnadsverksamheten på SP.

Här finns mer än 70 års erfarenhet av att arbeta med karaktärisering och utveckling av glas vilket på senare år breddats till att omfatta även andra transparenta material. Miljön är unik för Norden och har många starka partners och kunder som IKEA of Sweden och the Absolut Company i ett stort internationellt nätverk.

- Vi arbetar med allt från glasfärger som filtrerar vissa våglängder i ljusspektrat, glas med inbyggda funktioner (transparent intelligens), glasförpackningar, mineralull för isolering i byggnader, fordonsglas, starka och tunna glas för solceller, biologiskt glas som används som reservdelar i kroppen till optiska fibrer, säger Christina Stålhandske, sektionschef för glas inom SP.

Kontaktperson
Christina Stålhandske, christina.stalhandske@glafo.se, 010-516 63 63

Glas med touchfunktion som styr musik och ljus. Foto: Anna Sigge.

SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise